Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

1233 48bb 420
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaradaetyki radaetyki
jabolmax
Jezioro ma twój zapach i twój smak
Czuję to gdy tylko zanurzę w nim twarz
Wspomnienia palą mnie jak słońce
Wspomnienia jak lawa gorące
Uciekam przed nimi tak co noc

Daj mi chwilę, żeby mieć coś, krótką wieczność, jeden moment
Znowu zaczynam gonić za Tobą jak pies za własnym ogonem
Tonę w milionach impulsów miast, mrużąc oczy, rozrywając czas
Paralele splatają się w tandem, gdy czuję Cię tam, gdzie nie było nas
Jak blask końca świata, moment, gdy nie ma już dokąd wracać
I ta wiara w resztkę dni, dopóki gdzieś obok mnie tli się Twój zapach
Niczym napalm podpalam ulice, goniąc chwile, drapiąc okna
W każdym miejscu, gdzie czuję, że byłaś, modlę się o to, że kiedyś mnie spotkasz

Czuję woń Twoich najcięższych perfum, zapach włosów ciepłych od biegu
Jak kawa i czerwone wino pamięć nie ma granic, nie zna reguł
Słyszę Cię ledwo na drugim brzegu, wilcze wycie do samotnej pełni
Zgubiło nas to, że żyliśmy, życie - ci na jego szczycie nigdy nie są wielcy
Nie dałem pędzić przez palce rzecze następstw, jadu i słów
Biegnę za tobą metr nad miastem, gdy tylko znów zaśnie i wyostrzy słuch, e
Nasz bóg nas nie cierpi, ja ledwo wierny przeklinam świat
Nie umiem Cię znaleźć tu, miasto ma zapach Twój i Twój smak

Jezioro ma twój zapach i twój smak
Czuję to gdy tylko zanurzę w nim twarz
Wspomnienia palą mnie jak słońce
Wspomnienia jak lawa gorące
Uciekam przed nimi tak co noc

Znowu palę, gdy nie ma Cię obok, czuję zło, gdy nie jestem z Tobą, a
Kiedy wstaje dziś słońce znów drogę wypala mi i każe iść
Przeklinam każde słowo wstecz stąd, każdą krótką jedność
I wieczność, która okłamała nas jak nikt, nigdy już nie uwierzę jej w nic
Więcej chwil niż powinienem i ciągle czuję Twój zapach we mnie
I niezmiennie co rano gdy śpisz mówi o tym, co nie udało się mi
Mam wciąż te same sny o nas, że daję radę i trzymam nas w dłoniach
Zapada zmierzch, znów czuję Ciebie, krew, noc, którą muszę pokonać, wiesz?

Jezioro ma twój zapach i twój smak
Czuję to gdy tylko zanurzę w nim twarz
Wspomnienia palą mnie jak słońce
Wspomnienia jak lawa gorące
Uciekam przed nimi tak co noc
miuosh - miasto szczęścia
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

May 21 2017

6410 8068 420
Reposted fromf0xx0rzz f0xx0rzz viamrocznakatia mrocznakatia
jabolmax
jabolmaxhow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaumie-ranko umie-ranko
jabolmax
0077 be37 420
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viadusz dusz
jabolmax
2294 0ac6 420
Reposted fromchocoway chocoway viakerosine kerosine
6410 8068 420
Reposted fromf0xx0rzz f0xx0rzz viamrocznakatia mrocznakatia
jabolmax
5970 3fc6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaorangeugarte orangeugarte
5524 64be 420
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaorangeugarte orangeugarte
jabolmax
9865 7331 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaemciu emciu
jabolmax
jabolmax


Jamie McCartney: The Spice of Life

Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
4630 ab61 420
Reposted fromidiod idiod viadarksideofthemoon darksideofthemoon
jabolmax
5649 33ca 420
jabolmax
2484 52cc 420
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
jabolmax
7346 e64b 420

tinysaurus-rex:

darkbloodyeyes:

thenatsdorf:

Hidden in plain sight. [SteveTheActor1620]

@lotsandlotsofbirds

I see no bird, only banana.

Reposted fromray-rabies ray-rabies vianaich naich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl