Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

jabolmax
4739 9b2b 420
Reposted fromrol rol viafreakish freakish
jabolmax
Co heroina daje, a co odbiera? Narkotyk ten daje spokój i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Narkotyk ten daje również ciepło. Nie bez powodu mówi się na to "grzanie". Heroina całkowicie odbiera apetyt, nie trzeba jeść. W skrócie można powiedzieć, że herman załatwia trzy sprawy - spokój, posiłek i ciepło. Jeśli dojdzie do tego miłe otoczenie, które ci sprzyja, które nie naskakuje na ciebie, to można uznać, że jest to wybitnie kontemplacyjny narkotyk. Możesz się rozmarzyć i strasznie nagadać. Ćpuny generalnie opowiadają jeden przez drugiego niekończące się historie ze swojego życia, a cała reszta im straszliwie współczuje. Klepią się po ramieniu, całują się, współczują sobie. Coś na zasadzie: "Ależ miałeś ciężkie życie... Nie martw się, teraz będzie tylko lepiej!". Fajna atmosfera. Ja bardzo często lądowałem po heroinie sam. Osobiście uważam, że to jest właśnie najfajniejszy stan. Kiedy opadnie już kop, strzał, ta cała ciara, która przez ciebie przechodzi i tak dalej. Heroina długo działa. Dobry strzał powinien trwać 24 godziny albo i dłużej. W sytuacji, kiedy jesteś już zmęczony, przychodzisz do domu, już złapałeś powiedzmy na tyle apetyt, żeby wypić herbatę, to wtedy jak położysz się do łóżka, zapadniesz w piękny, heroinowy sen. Jest to cudowny letarg. Najmilej to wspominam. Dopiero od pewnego momentu zacząłem się w tym śnie lubować. Wydawało mi się, że mogę słyszeć głos... A najgorsze było to, że głos ten słyszałem bardzo wyraźnie. Dochodziło do tego, że potrafiłem się z nim pokłócić. Głos ten był zawsze strasznie moralny.
— "Maleńczuk"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
8948 9d66 420
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaradaetyki radaetyki
jabolmax
7797 3ba5 420

therealjacksepticeye:

jumpingjacktrash:

hedgehodgemonster:

toodutchforyou:

i don’t get it omg
who the fuck is party cannon they’re the true rebels here

This is the best hahaha

Reposted fromCloudyDraws CloudyDraws vianaich naich
jabolmax
1452 b2df 420
Reposted fromalicemeow alicemeow viaPokobiecemu Pokobiecemu
jabolmax

March 17 2017

7275 f116 420
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
jabolmax
Rone, Melbourne

Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
jabolmax
7022 6976 420
Reposted fromPoranny Poranny vianenya nenya
4242 4708 420
Reposted frompanrysownik panrysownik

March 16 2017

jabolmax
Reposted fromFlau Flau vianaich naich
jabolmax
Reposted fromfungi fungi vianaich naich
jabolmax
Reposted fromcarfreitag carfreitag viapesymista pesymista
jabolmax
2041 7593 420
Reposted fromkaas kaas viapesymista pesymista
jabolmax
Fooling humans into treating them like a regular machine while working for world domination in the shadows :3
Reposted fromnaich naich
jabolmax
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaaperture aperture
jabolmax
jabolmax
2111 c9c8 420
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan vianaich naich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl