Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

jabolmax
0542 9e02 420
Reposted frompiehus piehus viadestroyed destroyed
jabolmax
1192 7fbc 420
Reposted fromseaweed seaweed viaPicki91 Picki91
jabolmax
5662 23c4 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE
jabolmax
1797 5971 420
Reposted frommangoe mangoe viaKokytos Kokytos
jabolmax
9649 7351 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
jabolmax
jabolmax

— Myślałam, że mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, wobec których nie mają innych planów.

Wziął mnie za rękę i dłuższą chwilę przyglądał się mojej dłoni. Zwróciłam uwagę, że jego palce są znacznie dłuższe niż moje, a przy tym smukłe i silne. Nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś mi się przyznał, że grał na pianinie.

— Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.

Uścisnął lekko moją dłoń.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablackcat blackcat
jabolmax
Reposted fromFlau Flau viawasnae wasnae
jabolmax
6658 76ca 420
Reposted fromqb qb viajointskurwysyn jointskurwysyn
jabolmax
8361 e2d5 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viaOkruszek Okruszek
jabolmax
0932 7dcb 420
Reposted fromsavatage savatage viafrique frique

May 19 2018

jabolmax
8858 838f 420
Reposted fromghasz ghasz
jabolmax
8856 3d34 420
Reposted fromghasz ghasz
1418 9bc5 420
Reposted fromNSFWorld NSFWorld vialuron luron

May 18 2018

2584 ae80 420
Reposted fromllaevateinn llaevateinn viaorchila orchila
jabolmax
6454 6a42 420
Reposted fromwallofsalt wallofsalt viairmelin irmelin
9644 4938 420

remash:

suspended stone circle(s) ~ ken unsworth

Reposted fromheirapocalypse heirapocalypse viakokoloko kokoloko
jabolmax
3787 2fc8 420
Reposted fromwentyl wentyl viacrc999 crc999
jabolmax
7085 427a 420
Reposted fromderschlaefer derschlaefer viabastinat0r bastinat0r
jabolmax
Reposted fromFlau Flau vianaich naich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl