Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

jabolmax
3560 ee5c 420
jabolmax
Old man plays the theme for The Good The Bad and the Ugly
Reposted fromvolldost volldost viakokoloko kokoloko
jabolmax
5114 e4d0 420
Reposted fromdozylnie dozylnie viabrzask brzask
jabolmax
4464 579d 420
Reposted fromartlover artlover viabrzask brzask
9899 32ac
Reposted fromjohnkeats johnkeats viapesymista pesymista
jabolmax


“It is quite normal to see no passengers here,” a subway employee told Chongqing Morning Post on Monday. 

via MessyNessy
Reposted frompennarsson pennarsson viakokoloko kokoloko

May 25 2017

jabolmax

May 24 2017

jabolmax


Viktor Mikhaylovich Vasnetsov - Three Princesses of the Underworld

May 23 2017

3189 f8aa 420

cesaur:

Anastasia Scheglova

Reposted fromcensoredanon censoredanon vianenya nenya
jabolmax
1506 7490 420
Reposted fromPoranny Poranny viapredictableannie predictableannie
1233 48bb 420
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaradaetyki radaetyki
jabolmax
Jezioro ma twój zapach i twój smak
Czuję to gdy tylko zanurzę w nim twarz
Wspomnienia palą mnie jak słońce
Wspomnienia jak lawa gorące
Uciekam przed nimi tak co noc

Daj mi chwilę, żeby mieć coś, krótką wieczność, jeden moment
Znowu zaczynam gonić za Tobą jak pies za własnym ogonem
Tonę w milionach impulsów miast, mrużąc oczy, rozrywając czas
Paralele splatają się w tandem, gdy czuję Cię tam, gdzie nie było nas
Jak blask końca świata, moment, gdy nie ma już dokąd wracać
I ta wiara w resztkę dni, dopóki gdzieś obok mnie tli się Twój zapach
Niczym napalm podpalam ulice, goniąc chwile, drapiąc okna
W każdym miejscu, gdzie czuję, że byłaś, modlę się o to, że kiedyś mnie spotkasz

Czuję woń Twoich najcięższych perfum, zapach włosów ciepłych od biegu
Jak kawa i czerwone wino pamięć nie ma granic, nie zna reguł
Słyszę Cię ledwo na drugim brzegu, wilcze wycie do samotnej pełni
Zgubiło nas to, że żyliśmy, życie - ci na jego szczycie nigdy nie są wielcy
Nie dałem pędzić przez palce rzecze następstw, jadu i słów
Biegnę za tobą metr nad miastem, gdy tylko znów zaśnie i wyostrzy słuch, e
Nasz bóg nas nie cierpi, ja ledwo wierny przeklinam świat
Nie umiem Cię znaleźć tu, miasto ma zapach Twój i Twój smak

Jezioro ma twój zapach i twój smak
Czuję to gdy tylko zanurzę w nim twarz
Wspomnienia palą mnie jak słońce
Wspomnienia jak lawa gorące
Uciekam przed nimi tak co noc

Znowu palę, gdy nie ma Cię obok, czuję zło, gdy nie jestem z Tobą, a
Kiedy wstaje dziś słońce znów drogę wypala mi i każe iść
Przeklinam każde słowo wstecz stąd, każdą krótką jedność
I wieczność, która okłamała nas jak nikt, nigdy już nie uwierzę jej w nic
Więcej chwil niż powinienem i ciągle czuję Twój zapach we mnie
I niezmiennie co rano gdy śpisz mówi o tym, co nie udało się mi
Mam wciąż te same sny o nas, że daję radę i trzymam nas w dłoniach
Zapada zmierzch, znów czuję Ciebie, krew, noc, którą muszę pokonać, wiesz?

Jezioro ma twój zapach i twój smak
Czuję to gdy tylko zanurzę w nim twarz
Wspomnienia palą mnie jak słońce
Wspomnienia jak lawa gorące
Uciekam przed nimi tak co noc
miuosh - miasto szczęścia
Reposted frombrzask brzask

May 21 2017

6410 8068 420
Reposted fromf0xx0rzz f0xx0rzz viamrocznakatia mrocznakatia
jabolmax
jabolmaxhow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaumie-ranko umie-ranko
jabolmax
0077 be37 420
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viadusz dusz
jabolmax
2294 0ac6 420
Reposted fromchocoway chocoway viakerosine kerosine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl